6 tháng, VIB báo lãi 1.820 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu/cho vay còn 2,3%

6 tháng, VIB báo lãi 1.820 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu/cho vay còn 2,3%

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2019 với kết quả nhìn chung khá khả quan.

Theo đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng 2.917 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ và chiếm 79,7% tổng thu nhập hoạt động của VIB. Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ cũng tăng hơn 2 lần, lên 764 tỷ đồng.

Dù vậy, mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư kỳ này của ngân hàng lại báo lỗ lần lượt 86 tỷ đồng và gần 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chứng khoán đầu tư vẫn lãi gần 50 tỷ và kinh doanh ngoại hối chỉ lỗ hơn 5,8 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của ngân hàng ở mức 1.522 tỷ đồng, tăng 15,8% trong khi chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng 36,2%, lên 320 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ tổng thu nhập hoạt động trong kỳ tăng tới 35,7% nên kết thúc 6 tháng đầu năm, VIB vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.820 tỷ đồng, tăng tới 58,3% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm (3.400 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6, VIB đang có tổng tài sản đạt gần 163,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tới 17,7% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 19%, đạt gần 114,5 nghìn tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 49%, lên 11,5 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt gần 99,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng ở mức khá cao, lên tới 115%.

Tuy vậy, nhờ có khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt gần 32,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%, phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 15,2 nghìn tỷ đồng, tăng tới 50,3% so với đầu năm nên ngân hàng vẫn thu xếp được nguồn vốn phục vụ cho tín dụng.

Về chất lượng cho vay, tại ngày 31/5, VIB đang có 2.597 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 7,6% so với 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, do đẩy mạnh tín dụng nên tỷ lệ nợ xấu/tổng cho vay của ngân hàng giảm còn 2,35%, từ mức 2,61% hồi cuối năm trước.

TRẦN THÚY