Bộ đội thông tin phòng, chống Covid-19

Bộ đội thông tin phòng, chống Covid-19

Binh chủng cũng chủ động quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu biết về Covid-19, biện pháp phòng, chống lây nhiễm tại đơn vị cũng như trong gia đình và địa phương nơi cư trú; quân y các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe bộ đội…

Cán bộ Lữ đoàn Thông tin 205 kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ đón công dân về nước.

Quân y các đơn vị tập huấn, hướng dẫn bộ đội kỹ năng nhận biết và cách phòng dịch Covid-19.

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng nước súc miệng cho bộ đội ở Lữ đoàn Thông tin 596.

Các đơn vị triển khai đo thân nhiệt người vào doanh trại.

Phun thuốc phòng dịch tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 596 luôn ý thức cao trong phòng ngừa dịch bệnh.

TIẾN ĐẠT và CTV (thực hiện)