Quân khu 5: Triển khai nhiệm vụ cuối 6 tháng năm 2019

Quân khu 5: Triển khai nhiệm vụ cuối 6 tháng năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh của trên về công tác quân sự, quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, chỉ huy trong toàn Quân khu đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đơn vị Quân khu 5 duy trì và tăng cường sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các địa phương tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng lực lượng đã ưu tiên bảo đảm quân số cho đơn vị tuyến biên giới, đảo; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ. Các đơn vị Quân khu tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị; huy động trên 13,8 tỷ đồng và 107 nghìn ngày công lao động củng cố, sửa chữa, làm mới 1.291 thao trường, bãi tập, hàng trăm nghìn mô hình, học cụ, thiết bị. Quân khu 5 đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; chăm lo công tác chính sách hậu phương quân đội; công tác nuôi dưỡng bảo đảm quân số khỏe đạt trên 99%; công tác kỹ thuật bảo đảm đồng bộ vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quán triệt và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu các cấp, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; tổ chức và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy cơ quan; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019; đẩy mạnh công tác dân vận, chăm lo chế độ các đối tượng chính sách; làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội đội, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương VMTD, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai…

Tin, ảnh: TÙNG LÂM